Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Zakończenie stażu wakacyjnego unijnego projektu Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
zdjęcie
Ostatnim etapem unijnego projektu Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 było podjęcie przez 50 uczniów stażu wakacyjnego w firmach piotrkowskich i powiatu piotrkowskiego. 32 uczniów kształcących się  m. in w zawodzie: technik mechatronik, elektronik i elektryk  podjęło czterotygodniową praktykę zawodową w firmie Haering, 18 uczniów  w wybranych przez siebie firmach.
Staż wakacyjny w ramach realizowanego unijnego projektu trwał 4 tygodnie od 1- 26 lipca. Uczniowie w ramach stażu zobowiązani byli do  wypracowania  150 godzin,  za które otrzymali  wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 złotych.

Rezultatem projektu  po pierwszym roku szkolnym 2018/2019 było nabycie kwalifikacji zawodowych  z zakresu nowoczesnej elektroniki. Uczniowie otrzymali z każdego szkolenia  międzynarodowe Certyfikaty IPC i zaświadczenia MEN. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Efekty realizacji  projektu Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim:
 • zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej elektronicznej, zgodnie z katalogiem wyposażenia pracowni zawodowych opracowanym i rekomendowanym przez MEN,
 • szkolenia z obsługi sprzętu, z IPC, CISCO i LINUX,
 • udział  uczniów w  3 profesjonalnych szkoleniach  z zakresu  nowoczesnego lutowania,
 • 8-godzinne zajęcia z doradcą edukacyjno - zawodowym,
 • szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu nowoczesnego lutowania,
 • szkolenie uczniów z  zakresu  BHP,
 • bezpłatne badania lekarskie,
 • bezpłatna odzież ochronna,
 • udział uczniów w Mistrzostwach Zawodowych w Lutowaniu we Włocławku,
 • staże wakacyjne  w  firmach woj. łódzkiego,
 • doskonalenie umiejętności z zakresu nowoczesnego lutowania, elektroniki, mechatroniki, elektryki,
 • otrzymanie międzynarodowych  Certyfikatów IPC i zaświadczeń MEN o ukończonych szkoleniach.


Red: Jolanta Zielonka

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót