Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Zakończenie stażu zagranicznego w Bolonii

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
zdjęcie
22 listopada 2019 r. po 4- tygodniowym pobycie w Bolonii została dokonana ewaluacja stażu zagranicznego uczestników projektu PO WER.

Każdy z uczniów mógł wypowiedzieć się na temat wrażeń,  doświadczeń, wiedzy i umiejętności zdobytych w  ramach  praktyk zawodowych  w   firmach włoskich. W tym samym dniu  uczniowie, w imieniu opiekunek, podziękowali pani Agacie Myszkowskiej –opiekunce grupy ze strony organizacji przyjmującej  IFOM  oraz pracownikom Restauracji  JI Randagio za miłą obsługę każdego wieczoru. W następnym dniu, późnym popołudniem,  nastąpił powrót do Polski. Projekt pod nazwą ,,Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu” był niesamowitym przeżyciemi doświadczeniem dla wszystkich uczestników, stał się szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności językowych, kulturowych  oraz możliwością uzyskania atrakcyjnej pracy w dalszej ścieżce edukacyjnej i  zawodowej. Dzięki mobilności zauważono wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych, zwiększenie znajomości języka angielskiego, włoskiego, wiedzy na temat kultury, tradycji Włoch oraz  umiejętności organizacyjnych i  interpersonalnych.

Efekty udziału w projekcie w ocenie uczestników stażu
  • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę we włoskichfirmach,
  • nabycie kluczowych kwalifikacji zawodowych, ułatwiających wejście na rynek pracy,
  • przełamanie bariery posługiwania się językiem angielskim i włoskim,
  • wzbogacenie języka branżowego związanego z wykonywaniem zawodu,
  • wzrost pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości,
  • poznanie swoich mocnych i słabych stron życia,
  • umiejętność samodzielnego przygotowania posiłków, zakupów, gospodarowania czasem, dbania o porządek w pokoju,
  • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów włoskich,
  • zwiększenie umiejętności współpracy i organizacji pracy w zespole. 
  • kształtowanie postaw związanych z otwartością na zmiany i gotowością do uczenia się przez całe życie.
 
 Red. Jolanta Zielonka
powrót